Політика конфіденційності- Інформаційний документ відповідно до статті 13 Регламенту ЄС 2016/679 (GDPR)

Відповідно до положень Регламенту ЄС 2016/679 (Європейський загальний регламент про захист даних) ми надаємо необхідну інформацію щодо обробки персональних даних, що здійснюється через цей веб-сайт. Інформація не повинна вважатися достовірною для інших веб-сайтів, за якими можна звертатися за посиланнями на веб-сайті домену контролера, який не повинен вважатися жодним чином відповідальним за веб-сайти третіх сторін. Ця інформація надається відповідно до ст. 13 Регламенту ЄС 2016/679, а також до положеннь Директиви 2002/58/ЄС, яка оновлена Директивою 2009/136/ЄС, щодо файлів cookie, а також положень Органу нагляду за захистом даних в Італії від 08.05.2014 р. щодо файлів cookie.

КОНТРОЛЕР ДАНИХ - FONDITAL S.p.A., із зареєстрованим офісом у Вобарно (BS) - Віа Черрето, 40, в особі законного представника у даний час (далі - "Контролер" або "Контролер даних"). Ви можете будь-коли звернутися до Контролера даних за такими адресами: пошта для листів: FONDITAL S.p.A. Віа Черрето, 40, Вобарно (BS); ел. адреса: privacy@fondital.it; contact area http://www.fondital.com/it/it/contacts.

Контролер може призначити інших суб'єктів, внутрішніх для компанії, належним чином уповноважених та яким доручено виконувати операції з обробки під керівництвом Контролера даних відповідно до статті 29 Регламенту ЄС 2016/679. Операції з обробки можуть також здійснюватися від імені Контролера даних сторонніми особами, належним чином призначеними Операторами з обробки даних відповідно до ст. 28 Регламенту ЄС 2016/679. Повний та оновлений список Операторів з обробки даних доступний у зареєстрованому офісі Замовника, за вказаними вище контактами.

 

2. ОБРОБЛЕНІ ДАНІ

Особисті дані: будь-яка інформація про ідентифіковану або визначену фізичну особу ("суб'єкт даних"). Людина вважається ідентифікованою якщо вона може бути визначена, прямо чи опосередковано, за спільним ознакою за допомогою конкретного посилання, наприклад, ім'я, ідентифікаційний номер, географічне положення, ідентифікація в Інтернеті чи будь-який специфічний елемент її фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної чи соціальної ідентифікації (як приклад, ім’я, прізвище, дата народження, адреса, електронна адреса, номер телефону тощо).

Дані навігації: ІТ-системи та програмні процедури, призначені для роботи на цьому веб-сайті, під час їх регулярного функціонування набувають певних персональних даних, передача яких неявна при використанні протоколів зв'язку в інтернеті. Ця інформація не набувається відповідно до суб'єктів ідентифікованих даних, але, за своєю суттю, зазначена інформація може дозволяти ідентифікувати користувачів шляхом обробки та об'єднання з даними, якими володіють треті сторони. У цій категорії даних є IP-адреси та доменні імена комп’ютерів, якими користувачі користуються для підключення до веб-сайту, Уніфікований ідентифікатор ресурсу, який звертається до запитуваних ресурсів, час запиту, способи подання запиту на сервер, розміри файлу, отриманого у відповідь, кодові номери, що вказують на стан відповіді сервера (результат, помилки тощо) та інші параметри, пов'язані з Операційною системою та комп'ютерним середовищем користувача. Дані використовуються виключно для отримання анонімної статистичної інформації про використання веб-сайту для моніторингу його нормального функціонування та скасування після опрацювання.

Регулювання

Особисті дані користувача можуть бути оброблені додатковими методами і спрямовані на підтримку веб-сайту

Дані, навмисно надані користувачем

В результаті необов'язкового та навмисного надання персональних даних (напр. Через електронні листи на електронні адреси, вказані на цьому веб-сайті, або при заповненні реєстраційної форми або форми для запиту каталогів, прайс-листів та таблиць даних, що існують на цьому веб-сайті) відбувається придбання та обробка Контролером даних цілеспрямовано наданих даних користувачів, включно з прізвищем, адресою, номером телефону, адресою електронної пошти та будь-якими можливими подальшими даними, які надаються для отримання даних про доступ до певних областей веб-сайту (наприклад, Професія), наприклад, зона входу, зона вивантаження, зона подій. Крім того, на цьому веб-сайті буде надана конкретна зведена інформація щодо обробки даних користувача (наприклад, Програми «робота з нами»).

Cookies

Для отримання додаткової інформації про файли cookie, які використовуються на цьому веб-сайті, див Нашу Політику щодо cookie

 

3. ЦІЛЬОВІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ

Персональні дані, навмисно надані, будуть оброблятися відповідно до умов правомірності, встановлених ст. 6 параграф 1 буква F, Положення ЄЕ 2016/679 (законний інтерес Контролера, враховуючи законні очікування Суб'єкта даних на час та в контексті збору персональних даних, оскільки Суб'єкти даних можуть очікувати, що може відбутися обробка даних) для досягнення наступної мети:

  1. Посилаючись на дані навігації, отримання анонімної статистичної інформації про використання веб-сайту та контроль його нормального функціонування
  2. На запит користувача, надсилання інформації/документів/послуг, запитуваних користувачем, шляхом складання реєстраційної форми або форми для запиту каталогів/листа технічних даних/прайс-листа та/або контактів
  3. За бажанням користувача, підбір персоналу та оцінка заявок, поданих шляхом складання форми в області «робота з нами» на веб-сайті або через електронні адреси, вказані на веб-сайті.
  4. Посилаючись на електронну адресу, надану користувачем у контексті продажу товару/послуги, для цілей прямого маркетингу, спрямованих на безпосередній продаж продуктів чи послуг Контролера, аналогічних тим, які вже придбав користувач/клієнт.

Обробка даних буде відповідати умовам законодавства відповідно до ст. 6, пункт 1, буква а) Рег. ЄС 2016/679 (згода зацікавленої сторони) для таких цілей:

  1. попередня згода, для прямого маркетингу, розсилки інформаційних бюлетенів, рекламних матеріалів або матеріалів для безпосереднього продажу або для проведення дослідження ринку або комерційного спілкування - автоматизованими засобами, електронною поштою, факсом, повідомленнями SMS або іншого типу, а також по телефону, дзвінки через оператора, та листування - та надсилання матеріалів для виявлення ступеня задоволеності, рекламних матеріалів чи відповідних подій та ініціатив Контролера;
  2. попередня згода, для прямого маркетингу, розсилки інформаційних бюлетенів, рекламних матеріалів або матеріалів для безпосереднього продажу або для проведення дослідження ринку або комерційного спілкування - автоматизованими засобами, електронною поштою, факсом, повідомленнями SMS або іншого типу, а також по телефону, дзвінки через оператора, та листування - та надсилання матеріалів для опитування з метою виявлення задоволення, рекламних матеріалів або заходів та ініціатив компаній групи Fondital (материнських компаній, дочірніх підприємств, асоційованих та афілійованих компаній)
  3. попередня згода, для профілювання або для того, щоб дозволити Контролеру даних обробляти профілі користувача/споживача та аналізувати або прогнозувати аспекти, що стосуються особистих уподобань чи інтересів суб'єкта даних, звичок придбання, географічної позиції, щоб надати користувачеві/споживачеві персоналізованих послуг та спрямовувати комерційні пропозиції, що цікавлять користувача

Обробка даних буде відповідати умовам законодавства відповідно до ст. 6, буква b) та c) Рег. ЄС 2016/679 (договірні та юридичні зобов’язання) для таких цілей:

  1. адміністративно-бухгалтерське управління товарами/послугами, що надаються Fondital через область електронної комерції веб-сайту

 

4. АДРЕСИ ДАНИХ ТА КАТЕГОРІЇ АДРЕС ДАНИХ

Надані персональні дані можуть бути розкриті: - компанії, яка належить до Групи Fondital; - постачальникам послуг для управління інформаційною системою, що використовується контролером, і телекомунікаційними мережами (включаючи електронну пошту, веб-платформу, веб-сайт, надсилання інформаційних бюлетенів); агентствам, студіям або компаніям в контексті партнерської допомоги та консультацій для описаних вищевказаних цілей; постачальникам послуг щодо замовлень користувача через область електронної комерції; компетентним органам з питань дотримання законних зобов’язань та/або положень державних органів за запитом. Суб'єкти, що належать до вищезазначених категорій, виконують функцію Операторів з обробки даних або працюють у повній самостійності як окремі контролери даних. Список Операторів з обробки даних постійно оновлюється та доступний в офісі Контролера та за вказаними вище контактами.

5. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ КРАЇНІ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ ТА/АБО МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ГАРАНТІЇ

Надані персональні дані не розголошуватимуться та можуть передаватися у країни, що не входять до складу ЄС, з метою виконання вищезазначених цілей, в межах та на умовах, передбачених ст. 44 та відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679. Зокрема, дані будуть передані лише: - у країни третіх осіб або міжнародним організаціям, щодо яких Комісія провела оцінку відповідності (стаття 45 Регламенту ЄС 2016/679); - до країн третіх осіб чи міжнародних організацій, які надали належні гарантії та щодо яких відповідна особа має права на дії та ефективні засоби правового захисту (стаття 46 Регламенту ЄС 2016/679), у тому числі за допомогою договірних положень та інших положень пункту 3 статті 46; - до міжнародних організацій країн третіх осіб на основі винятків у конкретних ситуаціях (стаття 49 Регламенту ЄС 2016/679). Зацікавлена ​​сторона може отримати інформацію про гарантії, що надаються Контролером даних для передачі даних, зв’язавшись з Контролером даних за вищевказаними контактами

6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ АБО КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ

Обробка здійснюватиметься автоматизованим та ручним способом із застосуванням методів та інструментів, спрямованих на забезпечення максимальної безпеки та конфіденційності, особами, призначеними спеціально.

Відповідно до положень ст. 5 параграф 1 буква е) Рег. UE 2016/679 зібрані персональні дані зберігатимуться у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб'єктів даних протягом періоду часу, що не перевищує періоду, необхідного для досягнення цілей, для яких обробляються персональні дані.

Терміни зберігання наданих персональних даних залежать від мети проведеної обробки:

а) цілі, пов'язані з даними технічної навігації для правильного функціонування веб-сайту: зберігання лише для відповідного сеансу, після чого дані видаляються;

б) цілі узгодження запиту про надання інформації/документів/контактів (12 місяців);

в) для адміністративних/бухгалтерських/фінансових цілей, пов'язаних з постачанням товару/послуги (10 років);

г) збір даних для підбору персоналу (24 місяці);

д) прямий маркетинг або рекламні зв’язки (24 місяці);

е) профілювання (12 місяців)

 

 

 

7. ХАРАКТЕР НАДАННЯ ТА ВІДМОВЛЕННЯ

Надання Ваших персональних даних для цілей, зазначених у пункті 3 буква h) цієї заяви, є необхідним для виконання договірних та правових зобов’язань, пов'язаних з постачанням товарів/послуг Fondital через область електронної комерції веб-сайту. Відмова унеможливить надання товару/послуги, що вимагається через область електронної комерції. Надання ваших особистих даних для цілей, зазначених у пункті 3 букви а) б) в) г) цієї інформації, необхідне для: перегляду веб-сайту, відповідності до ваших запитів, оцінки вашої заявки, надсилання ділового листування відповідно до ваших інтересів (якщо ви вже є нашим замовником). Будь-яка відмова в наданні даних передбачає, відповідно, неможливість перегляду сайту, контакту та/або отримання необхідної інформації та/або необхідних документів, отримання прямих маркетингових повідомлень, що представляють інтерес. Надання персональних даних та згода на обробку для цілей, зазначених у пунктах 3, букви e) f) та g) цієї інформації (прямий маркетинг Контролером даних/повідомлення іншим компаніям групи Fondital для цілей маркетингу/профілювання користувачів) не є обов'язковим. Будь-яка відмова в згоді призведе, відповідно, до того, що ваші дані не будуть оброблятися для цілей прямого маркетингу та/або не будуть розголошуватися компаніям Групи для маркетингових цілей та/або не будуть оброблятися з метою профілювання.

8. ПРАВА СУБ’ЄКТУ ДАНИХ

Ви можете заявити свої права, викладені в статтях 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Регламенту (ЄС) 2016/679, Контролеру даних, на такі контакти: FONDITAL S.p.A. Віа Черрето, 40, Вобарно (BS); ел. адреса: privacy@fondital.it; contact area http://www.fondital.com/it/it/contacts. Ви маєте право в будь-який час отримати від Контролера доступ до ваших персональних даних та запитувати інформацію про цілі, категорії персональних даних, що обробляються, адресатів, яким будуть передаватися персональні дані, зокрема з посиланням на одержувачів у третіх країнах, термін зберігання персональних даних або, де це неможливо, критерії його визначення; існування автоматизованого процесу прийняття рішень, включаючи профілювання. Ви маєте право виправляти, виправляти, видаляти персональні дані або обмежувати їхню обробку. Якщо обробка базується на статті 6 (1) (а) або статті 9 (2) (а), ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час, не перешкоджаючи законності обробки, заснованій на згоді, наданій до скасування. Ви маєте право бути поінформованим про наявність відповідних гарантій, пов’язаних із передачею ваших даних, до країни третьої особи або до міжнародної організації відповідно до статті 46 Регламенту (ЄС) 2016/679. Ви маєте право переносити свої персональні дані; у цьому випадку Контролер даних надасть вам ваші персональні дані у структурованому форматі, які зазвичай використовуються та читаються автоматичним пристроєм, та право передавати ці дані іншому контролеру даних. Крім того, ви маєте право в будь-який час заперечити, з причин, пов’язаних з вашою конкретною ситуацією, обробку ваших персональних даних відповідно до статті 6 (1) (e)), включаючи профілювання на основі цих положень. Якщо ваші персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, ви маєте право у будь-який час заборонити обробку своїх персональних даних для таких цілей, включно із профілюванням наскільки це пов'язано з таким прямим маркетингом. На вас може не поширюватись рішення, основане виключно на автоматичній обробці, включаючи профілювання, яке спричиняє юридичні наслідки або яке має подібний вплив на вас особисто. Без шкоди для будь-якого іншого адміністративного чи судового оскарження, якщо ви вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує Регламент (ЄС) 2016/679, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу.

9.ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Контролер має право змінювати, оновлювати, додавати або видаляти частини цієї заяви про конфіденційність на свій розсуд та в будь-який час. Суб'єкт даних зобов'язаний періодично перевіряти наявність будь-яких змін. Щоб полегшити цю перевірку, інформація буде містити вказівку про оновлення інформації. Використання сайту після публікації змін буде означати підтвердження оновлення.

 

КОНТРОЛЕР ДАНИХ - FONDITAL S.P.A.Дата оновлення : 1/12/2022 8:38:48 AM